TPHCM: F1 của 25 ca COVID-19 từ hội truyền giáo có ở 16 quận

Khu vực cách ly liên quan tới những ca mắc COVID-19 tại Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
Khu vực cách ly liên quan tới những ca mắc COVID-19 tại Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
Khu vực cách ly liên quan tới những ca mắc COVID-19 tại Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
Lên top