Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Lần đầu tiên thử nghiệm thành công nhà máy xử lý rác thành... điện

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã thăm nhà máy điện rác đầu tiên tại TPHCM.
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã thăm nhà máy điện rác đầu tiên tại TPHCM.