TP Hội An: Sóng lớn tiếp tục phá tan 2km bờ biển Cửa Đại

Biển lấn sâu lên tận bờ kè, bờ biển bị phá hủy nghiêm trọng. Ảnh: ML
Biển lấn sâu lên tận bờ kè, bờ biển bị phá hủy nghiêm trọng. Ảnh: ML
Biển lấn sâu lên tận bờ kè, bờ biển bị phá hủy nghiêm trọng. Ảnh: ML

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM