Toát mồ hôi đi tìm nhà vệ sinh công cộng ở Sài Gòn

Một mô hình nhà vệ sinh công cộng hiện đại, sạch sẽ được người dân hoan nghênh nhưng cần phải tính đến phương án có người trông coi xe để người dân dễ tiếp cận hơn khi có nhu cầu. Ảnh: Trường Sơn
Một mô hình nhà vệ sinh công cộng hiện đại, sạch sẽ được người dân hoan nghênh nhưng cần phải tính đến phương án có người trông coi xe để người dân dễ tiếp cận hơn khi có nhu cầu. Ảnh: Trường Sơn
Một mô hình nhà vệ sinh công cộng hiện đại, sạch sẽ được người dân hoan nghênh nhưng cần phải tính đến phương án có người trông coi xe để người dân dễ tiếp cận hơn khi có nhu cầu. Ảnh: Trường Sơn
Lên top