Toàn cảnh dân Sài Gòn dắt bộ, lội nước, xếp hàng sửa xe sáng đầu tuần