Tìm thấy một thi thể trong hang khai thác vàng trái phép ở Hòa Bình