"Tiếq Việt" lại thành "Tiếw Việt": Khó khả thi, không thuyết phục và không thể thành công

PGS Bùi Hiền tiếp tục công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt'. Ảnh: Tri Thức Trẻ.
PGS Bùi Hiền tiếp tục công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt'. Ảnh: Tri Thức Trẻ.
PGS Bùi Hiền tiếp tục công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt'. Ảnh: Tri Thức Trẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top