Tiếp tục tê liệt, trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa phải xả cửa

Tình trạng quốc lộ 1 tê liệt chiều nay (5.10).
Tình trạng quốc lộ 1 tê liệt chiều nay (5.10).