Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiến sĩ Đoàn Hương có phát ngôn “đám quần chúng ném đá Tiếq Việt” hay không?

Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: NVCC
Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: NVCC