Tiền hỗ trợ bão vào nhà... cán bộ và người thân: Kiểm tra, làm rõ danh sách niêm yết hỗ trợ

Người dân bức xúc trước danh sách niêm yết hỗ trợ thiệt hại thủy sản có nhiều cán bộ và người thân. Ảnh: PV
Người dân bức xúc trước danh sách niêm yết hỗ trợ thiệt hại thủy sản có nhiều cán bộ và người thân. Ảnh: PV