Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An gần 4 tỉ đồng

Tổng công ty Phát điện 1-Cty mẹ Thủy điện Bản Vẽ- hỗ trợ cho người dân vùng lũ Nghệ An 3 tỷ đồng. Ảnh: Linh Chi.
Tổng công ty Phát điện 1-Cty mẹ Thủy điện Bản Vẽ- hỗ trợ cho người dân vùng lũ Nghệ An 3 tỷ đồng. Ảnh: Linh Chi.
Tổng công ty Phát điện 1-Cty mẹ Thủy điện Bản Vẽ- hỗ trợ cho người dân vùng lũ Nghệ An 3 tỷ đồng. Ảnh: Linh Chi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top