ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

“Oằn mình” trong sạt lở mùa lũ

Cận cảnh sạt lở nhà dân trên rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Ảnh: LỤC TÙNG
Cận cảnh sạt lở nhà dân trên rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Ảnh: LỤC TÙNG
Cận cảnh sạt lở nhà dân trên rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top