Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thượng tá Võ Đình Thường có quan hệ thế nào với chủ trạm BOT Biên Hòa?

Trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa
Trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa