Thu hồi giấy phép phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

Phòng khám đa khoa Vinh (Nghệ An), nơi có 2 bác sĩ và 3 nhân viên người Trung Quốc hành nghề. Ảnh: QĐ
Phòng khám đa khoa Vinh (Nghệ An), nơi có 2 bác sĩ và 3 nhân viên người Trung Quốc hành nghề. Ảnh: QĐ
Phòng khám đa khoa Vinh (Nghệ An), nơi có 2 bác sĩ và 3 nhân viên người Trung Quốc hành nghề. Ảnh: QĐ
Lên top