Hơn 20.000 tỉ đồng từ các dự án của Vũ “nhôm” rất khó thu hồi

Khu đô thị Phú Gia Compound khởi bán gần 4.000 tỉ đồng, trong khi nhà nước giao đất chỉ định giá... 100 tỉ đồng. Ảnh: P.V
Khu đô thị Phú Gia Compound khởi bán gần 4.000 tỉ đồng, trong khi nhà nước giao đất chỉ định giá... 100 tỉ đồng. Ảnh: P.V
Khu đô thị Phú Gia Compound khởi bán gần 4.000 tỉ đồng, trong khi nhà nước giao đất chỉ định giá... 100 tỉ đồng. Ảnh: P.V
Lên top