Thu hồi 2/8 quyết định giám đốc sở ký tuyển dụng trước nghỉ hưu 3 ngày

Ông Đinh Quý Nhân - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Đinh Quý Nhân - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Đinh Quý Nhân - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top