Kiểm tra vụ giám đốc sở ký 8 quyết định tuyển dụng 3 ngày trước nghỉ hưu

Ông Đinh Quý Nhân - Nguyên GĐ Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Đinh Quý Nhân - Nguyên GĐ Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Đinh Quý Nhân - Nguyên GĐ Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top