Thông tin khách hàng khó được bảo mật tuyệt đối

Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông cần đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng mục đích (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông cần đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng mục đích (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN