Thị trường lao động đầu năm: Chỉ một số doanh nghiệp tuyển dụng nhỏ lẻ

Doanh nghiệp dán áp phích ở xe, chạy về các địa phương để tuyển dụng lao động. 
Ảnh: HT
Doanh nghiệp dán áp phích ở xe, chạy về các địa phương để tuyển dụng lao động. Ảnh: HT
Doanh nghiệp dán áp phích ở xe, chạy về các địa phương để tuyển dụng lao động. Ảnh: HT
Lên top