Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng đầu năm: Xu thế hay tạm thời?

Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Ảnh chụp cuối tháng 1.2021: Quảng cáo tuyển dụng lao động trước cổng một công ty điện tử tại KCN VSIP (Bắc Ninh). Ảnh: Bảo Hân
Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Ảnh chụp cuối tháng 1.2021: Quảng cáo tuyển dụng lao động trước cổng một công ty điện tử tại KCN VSIP (Bắc Ninh). Ảnh: Bảo Hân
Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Ảnh chụp cuối tháng 1.2021: Quảng cáo tuyển dụng lao động trước cổng một công ty điện tử tại KCN VSIP (Bắc Ninh). Ảnh: Bảo Hân
Lên top