Thi công ì ạch tại dự án cầu gần 20 tỉ giữa lòng TP.Sơn La

Ngoài biển treo công trường đang thi công thì không ai biết đây đang xây cầu qua đây. Ảnh: Văn Đức.
Ngoài biển treo công trường đang thi công thì không ai biết đây đang xây cầu qua đây. Ảnh: Văn Đức.
Ngoài biển treo công trường đang thi công thì không ai biết đây đang xây cầu qua đây. Ảnh: Văn Đức.
Lên top