Thêm 37 tàu cá có nguy cơ "mắc cạn" vì bảo hiểm vào đầu năm 2020

Người dân lo lắng vì tàu không được ra khơi. Ảnh: N.T
Người dân lo lắng vì tàu không được ra khơi. Ảnh: N.T
Người dân lo lắng vì tàu không được ra khơi. Ảnh: N.T
Lên top