Thêm 1 cơ sở được phép khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính

Cán bộ Khoa Vi sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới thực hiện xét nghiệm RT-PCR. Ảnh: Lê Phi Long
Cán bộ Khoa Vi sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới thực hiện xét nghiệm RT-PCR. Ảnh: Lê Phi Long
Cán bộ Khoa Vi sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới thực hiện xét nghiệm RT-PCR. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top