Khả năng miễn dịch kỳ lạ của một số người với SARS-CoV-2

Viện sĩ Areg Totolyan trả lời phỏng vấn báo Izvestia (Tin tức Nga). Ảnh: Izvestia
Viện sĩ Areg Totolyan trả lời phỏng vấn báo Izvestia (Tin tức Nga). Ảnh: Izvestia
Viện sĩ Areg Totolyan trả lời phỏng vấn báo Izvestia (Tin tức Nga). Ảnh: Izvestia
Lên top