Nghiên cứu chứng minh tiêm vaccine COVID-19 an toàn hơn bị nhiễm SARS-CoV-2

Một y tá Israel chuẩn bị vaccine Pfizer/BioNTech để tiêm cho người đến tiêm liều 3 tại Tel Aviv. Ảnh: AFP
Một y tá Israel chuẩn bị vaccine Pfizer/BioNTech để tiêm cho người đến tiêm liều 3 tại Tel Aviv. Ảnh: AFP
Một y tá Israel chuẩn bị vaccine Pfizer/BioNTech để tiêm cho người đến tiêm liều 3 tại Tel Aviv. Ảnh: AFP
Lên top