Thấy hàng chục triệu đồng rơi trên đường, ông lão gom lại nộp cho công an

Ông Thắng và chị Hòa chỉ nơi nhặt được tiền. Ảnh: CACC
Ông Thắng và chị Hòa chỉ nơi nhặt được tiền. Ảnh: CACC
Ông Thắng và chị Hòa chỉ nơi nhặt được tiền. Ảnh: CACC
Lên top