Thanh Hoá kiểm điểm sai phạm vụ thu phí đồng cỏ

Nông dân xã Thiệu Dương muốn chăn thả trâu bò phải đóng phí cho hợp tác xã.
Nông dân xã Thiệu Dương muốn chăn thả trâu bò phải đóng phí cho hợp tác xã.
Nông dân xã Thiệu Dương muốn chăn thả trâu bò phải đóng phí cho hợp tác xã.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top