Bãi bỏ quy định " thu thuế"… thả trâu bò

Biên lai thu tiền thế chấp thả trâu bò.
Biên lai thu tiền thế chấp thả trâu bò.