Bãi bỏ quy định " thu thuế"… thả trâu bò

Biên lai thu tiền thế chấp thả trâu bò.
Biên lai thu tiền thế chấp thả trâu bò.
Biên lai thu tiền thế chấp thả trâu bò.
Lên top