Thả về rừng trăn gấm nặng trên 30kg

Các lực lượng chức năng thả cá thể trăn gấm (hoa) về tự nhiên.
Các lực lượng chức năng thả cá thể trăn gấm (hoa) về tự nhiên.
Các lực lượng chức năng thả cá thể trăn gấm (hoa) về tự nhiên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top