Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thả về rừng trăn gấm nặng trên 30kg

Các lực lượng chức năng thả cá thể trăn gấm (hoa) về tự nhiên.
Các lực lượng chức năng thả cá thể trăn gấm (hoa) về tự nhiên.