Tây Nguyên vẫn căng sức chống dịch bệnh truyền nhiễm

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk phải căng sức để đối phó với dịch tay chân miệng đang có những diễn biến phức tạp ở địa phương. Ảnh: Bảo Trung
Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk phải căng sức để đối phó với dịch tay chân miệng đang có những diễn biến phức tạp ở địa phương. Ảnh: Bảo Trung
Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk phải căng sức để đối phó với dịch tay chân miệng đang có những diễn biến phức tạp ở địa phương. Ảnh: Bảo Trung
Lên top