Nắng nóng khiến trẻ nhập viện tăng, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát

Nắng nóng khiến trẻ nhỏ nhập viên tăng cao tại Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nắng nóng khiến trẻ nhỏ nhập viên tăng cao tại Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nắng nóng khiến trẻ nhỏ nhập viên tăng cao tại Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top