Tàu sắt vô chủ ghi chữ nước ngoài dạt vào bờ biển Quảng Nam

Con tàu không người có ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ảnh:TT
Con tàu không người có ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ảnh:TT