Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh chìm tàu cá, một thuyền viên mất tích

Tàu của ngư dân Trần Công Trứ (đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá) bị sóng đánh dạt vào bãi đá. Ảnh: T.H
Tàu của ngư dân Trần Công Trứ (đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá) bị sóng đánh dạt vào bãi đá. Ảnh: T.H