Tàu BĐ 95368 TS hỏng buồng máy, 13 thuyền viên gặp nạn

Vị trí tàu BĐ 95368 TS gạp nạn khiến 13 thuyền viên gặp nạn.
Vị trí tàu BĐ 95368 TS gạp nạn khiến 13 thuyền viên gặp nạn.
Vị trí tàu BĐ 95368 TS gạp nạn khiến 13 thuyền viên gặp nạn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top