Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tập trung ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)