Tập trung ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)