Tăng vượt bậc về số lượng và chất lượng “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình trao bằng khen cho các sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Bảo Anh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình trao bằng khen cho các sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Bảo Anh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình trao bằng khen cho các sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Bảo Anh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM