Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tâm sự chiều cuối năm của những đứa con ăn Tết xa nhà

Đặng Đình Tiến (25 tuổi) lần đầu ăn Tết xa quê với rất nhiều cảm xúc. (Ảnh: NVCC)
Đặng Đình Tiến (25 tuổi) lần đầu ăn Tết xa quê với rất nhiều cảm xúc. (Ảnh: NVCC)