Sự cố trên tuyến đường sắt cung Đèo Cả: Quyết liệt thông tuyến trước 15.11

Công nhân đều phải chuyển và xếp thủ công toàn bộ việc sắp đá kè trên cung đường sắt bị sạt lở. Ảnh: T.Thúy
Công nhân đều phải chuyển và xếp thủ công toàn bộ việc sắp đá kè trên cung đường sắt bị sạt lở. Ảnh: T.Thúy
Công nhân đều phải chuyển và xếp thủ công toàn bộ việc sắp đá kè trên cung đường sắt bị sạt lở. Ảnh: T.Thúy

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top