Sở GDĐT Đắk Lắk lên tiếng vụ học sinh nhảy nhót trong khai giảng

Hình ảnh cắt ra từ video.
Hình ảnh cắt ra từ video.