Thầy hiệu trưởng cùng học sinh nhảy Cha Cha Cha trong lễ khai giảng gây sốt cộng đồng mạng

Học sinh của trường hào hứng nhảy vũ điệu Cha Cha Cha.
Học sinh của trường hào hứng nhảy vũ điệu Cha Cha Cha.
Học sinh của trường hào hứng nhảy vũ điệu Cha Cha Cha.
Lên top