Sinh viên vừa thưởng thức cà phê vừa trải nghiệm “Năng lượng sạch”

"Tôi chọn môi trường" là slogan của Không gian Trải nghiệm năng lượng sạch này - Ảnh: L.T
"Tôi chọn môi trường" là slogan của Không gian Trải nghiệm năng lượng sạch này - Ảnh: L.T
"Tôi chọn môi trường" là slogan của Không gian Trải nghiệm năng lượng sạch này - Ảnh: L.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top