Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sinh viên vừa thưởng thức cà phê vừa trải nghiệm “Năng lượng sạch”

"Tôi chọn môi trường" là slogan của Không gian Trải nghiệm năng lượng sạch này - Ảnh: L.T
"Tôi chọn môi trường" là slogan của Không gian Trải nghiệm năng lượng sạch này - Ảnh: L.T