Siêu thị Co.opmart Nha Trang xây dựng sai quy hoạch vẫn ung dung hoạt động

Siêu thị co.opmart Nha Trang tọa lạc tại nút giao Lê Hồng Phong - Tố Hữu, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Siêu thị co.opmart Nha Trang tọa lạc tại nút giao Lê Hồng Phong - Tố Hữu, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Siêu thị co.opmart Nha Trang tọa lạc tại nút giao Lê Hồng Phong - Tố Hữu, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top