Thanh niên, phụ nữ chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Tỉnh đoàn Hải Dương  hỗ trợ thu hoạch rau, su hào, củ đậu... ở 2 huyện Tứ Kỳ và Kim Thành. Ảnh CTV
Tỉnh đoàn Hải Dương hỗ trợ thu hoạch rau, su hào, củ đậu... ở 2 huyện Tứ Kỳ và Kim Thành. Ảnh CTV
Tỉnh đoàn Hải Dương hỗ trợ thu hoạch rau, su hào, củ đậu... ở 2 huyện Tứ Kỳ và Kim Thành. Ảnh CTV
Lên top