Sẽ khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 trong quý IV.2021

Cần sớm xây cầu Rạch Miễu 2 vì cầu Rạch Miễu hiện hữu đã quá tải trầm trọng. Ảnh: K.Q
Cần sớm xây cầu Rạch Miễu 2 vì cầu Rạch Miễu hiện hữu đã quá tải trầm trọng. Ảnh: K.Q
Cần sớm xây cầu Rạch Miễu 2 vì cầu Rạch Miễu hiện hữu đã quá tải trầm trọng. Ảnh: K.Q
Lên top