Giao thông qua cầu Rạch Miễu tạm ổn nhờ phà Rạch Miễu

Phà tạm Rạch Miễu giúp giảm áp lực giao thông qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phà tạm Rạch Miễu giúp giảm áp lực giao thông qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phà tạm Rạch Miễu giúp giảm áp lực giao thông qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Lên top