Phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động

Phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động từ 27.1. Ảnh: K.Q
Phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động từ 27.1. Ảnh: K.Q
Phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động từ 27.1. Ảnh: K.Q
Lên top