QUẢNG TRỊ:

Sẽ giảm 1.800 chỉ tiêu biên chế

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM