Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

QUẢNG TRỊ:

Sẽ giảm 1.800 chỉ tiêu biên chế