Đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ phản hồi thắc mắc về cấp phó của trường phổ thông

LƯƠNG HẠNH |

Trường phổ thông nhiều cấp học có quy mô từ 40 lớp trở lên thì bố trí không quá 3 cấp phó từ ngày 1.9.

Quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp từ 1.9

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.9) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP, Nghị định 10/2016/NĐ-CP, Nghị định 120/2020/NĐ-CP về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được quy định thế nào từ ngày 1.9?

Đề xuất UBND tỉnh quyết định số biên chế khối chính quyền

LƯƠNG HẠNH |

Tỉnh Đồng Tháp nêu đề nghị giao UBND tỉnh quyết định số lượng biên chế khối chính quyền địa phương theo số lượng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao.

Đến năm 2025, Hà Nội sẽ giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Minh Hạnh |

Hà Nội – Theo kế hoạch mục tiêu đến 2025, TP Hà Nội sẽ thực hiện tự chủ tài chính một phần đối với giáo dục mầm non và phổ thông và giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát sinh khó khăn, vướng mắc phân loại đô thị khi sắp xếp đơn vị hành chính

LƯƠNG HẠNH - TRẦN VƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã phát sinh những khó khăn vướng mắc về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách vào năm 2025

Lan Nhi |

Đến năm 2025, sẽ tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021.

Bộ Tư pháp đề xuất bãi bỏ toàn bộ 13 văn bản quy phạm pháp luật

Ái Vân |

Bộ Tư pháp đề xuất bãi bỏ toàn bộ 13 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý khi sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập

Thục Quyên (T/H) |

Bổ nhiệm viên chức quản lý khi sáp nhập, chia tách đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Khoản 1 Điều 47 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 26 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 7.12.2023).

Thẩm quyền bổ nhiệm phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ trả lời bạn đọc liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần điều kiện gì?

Hồng Nhung |

Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Giao thông vận tải có 21 đơn vị sự nghiệp công lập

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.2, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Năm 2024, còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021

Vương Trần |

Dự kiến kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021.

Thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong xây dựng vị trí việc làm

Quế Chi (T/H) |

Trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điều 16 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP (quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập).

Kịp thời giải đáp vướng mắc trong xây dựng đề án vị trí việc làm

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 520/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự kiến quy định mới về số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng

Ái Vân |

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 101/2020/NĐ-CP, phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 7 đến 9 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó.