Sau ngập lịch sử, Hà Nội dự chi 447 tỉ để nâng cấp 11 tuyến đê

Hà Nội sắp nâng cấp đê tả Bùi (huyện Chương Mỹ). Ảnh Trần Vương
Hà Nội sắp nâng cấp đê tả Bùi (huyện Chương Mỹ). Ảnh Trần Vương
Hà Nội sắp nâng cấp đê tả Bùi (huyện Chương Mỹ). Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top