Sau ngập lụt dài ngày, dân Chương Mỹ đối mặt “đói gạo” 3 tháng

Lên top