Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau ngập lụt dài ngày, dân Chương Mỹ đối mặt “đói gạo” 3 tháng